Το Παθολογικό τμήμα εξυπηρετεί:

  • Δερματολογικά / Ωτολογικά περιστατικά
  • Καρδιολογικά περιστατικά
  • Γαστρεντερολογικά περιστατικά
  • Ουροποιητικά περιστατικά
  • Γεννητικά περιστατικά
  • Αναπνευστικά περιστατικά