Το Χειρουργικό τμήμα εξυπηρετεί:

  • Στειρώσεις αρσενικών και θηλυκών σκύλων και γατών
  • Χειρουργεία μαλακών μορίων (στόμαχος, έντερο λεπτό και παχύ, σπλήνας, ουροδόχος κύστη, νεφροί, διάφραγμα, ήπαρ)
  • Όλων των ειδών τα ορθοπεδικά χειρουργεία
  • Χειρουργεία δέρματος, ματιών και περινεϊκής χώρας