Εξεταστήριο

Χώρος στον οποίο γίνεται η κλινική εξέταση του ζώου αλλά και οι συνήθεις ενέργειες όπως εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, τοποθέτηση micro-chip, λήψη αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα.