Εργαστήριο

Είναι ο χώρος που διαθέτει αιματολογικό αναλυτή, βιοχημικό αναλυτή, ηλεκτρολύτες, αναλυτή πηκτικότητας του αίματος και ορμονολογικό αναλυτή (Τ4, χολικά οξέα, κορτιζόλη). Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και από τα πλέον αξιόπιστα.