Χειρουργείο

Το χειρουργείο αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του ιατρείου, όπου πραγματοποιούνται όλων των ειδών οι επεμβάσεις. Είναι πλήρως εξοπλισμένο (υπερσύγχρονη αναισθητική μηχανή με εισπνευστικό αναισθητικό, monitor για παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών, διαθερμία, οδοντιατρικό μηχάνημα) και σε συνθήκες αποστείρωσης σύμφωνα με τα διεθνή standard.